• /'dju:əl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hai, lưỡng, kép, đôi; hai mặt; gấp đôi; tay đôi
  dual ownership
  quyền sở hữu tay đôi
  dual control
  sự điều khiển tay đôi
  (ngôn ngữ học) đôi
  (toán học) đối ngẫu
  dual theorem
  định lý đối ngẫu

  Danh từ, (ngôn ngữ học)

  Số đôi
  Từ thuộc số đôi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đối ngẫu

  Cơ - Điện tử

  Kép, đối ngẫu

  Kỹ thuật chung

  kép
  đôi
  đối ngẫu
  anti-dual
  phản đối ngẫu
  dual category
  phạm trù đối ngẫu
  dual circuit
  sơ đồ đối ngẫu
  dual complex
  phức đối ngẫu
  dual constraint
  ràng buộc đối ngẫu
  dual constraints
  buộc đối ngẫu
  dual control
  điều khiển đối ngẫu
  dual coordinates
  tọa độ đối ngẫu
  dual module
  môđun đối ngẫu
  dual network
  mạch đối ngẫu
  dual network
  mạng đối ngẫu
  dual operation
  phép toán đối ngẫu
  dual port
  cổng đối ngẫu
  dual port memory
  bộ nhớ đối ngẫu
  dual rank flip-flop
  mạch lật đối ngẫu
  dual representation
  thể hiện đối ngẫu
  dual system
  hệ đối ngẫu
  dual theorem
  định lý đối ngẫu
  dual vector space
  không gian vectơ đối ngẫu
  dual-zation law
  luật đối ngẫu
  voltage-current dual
  đối ngẫu dòng-điện áp
  lưỡng
  dual control
  lưỡng khiển
  dual media type-writer
  máy chữ lưỡng năng
  hai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X