• Giao thông & vận tải

  toa chở khách (Mỹ)
  toa tầu khách

  Xây dựng

  toa xe chở hành khách

  Kỹ thuật chung

  buýt
  ô tô khách, toa khách

  Giải thích EN: A railway car used to carry passengers rather than freight. Giải thích VN: Ô tô ray thường dùng để chở hành khách hơn là chở hàng hóa.

  toa khách

  Kinh tế

  xe (lửa chở) khách
  xe đò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X