• (đổi hướng từ Passengers)
  /'pæsindʤə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hành khách (đi tàu xe...)
  (thông tục) thành viên không có khả năng làm được trò trống gì; thành viên kém kém hiệu quả (của tổ, đội...)
  ( định ngữ) (thuộc) hành khách; để chở hành khách
  a passenger boat
  tàu thuỷ chở hành khách
  a passenger train
  xe lửa chở hành khách

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hành khách
  high-speed passenger train
  tàu (chở hành khách) tốc hành
  passenger car
  toa xe chở hành khách
  passenger elevator
  thang máy chở hành khách
  passenger elevator
  thang máy hành khách
  passenger lift
  thang máy chở hành khách
  passenger platform
  sân ga hành khách
  passenger platform
  sân ga hành khách (nhà ga)
  passenger station
  ga hành khách
  passenger traffic
  giao thông hành khách
  passenger train
  tàu chở hành khách
  passenger transport
  vận tải hành khách
  road passenger transport
  vận chuyển hành khách đường bộ

  Kinh tế

  hành khách
  aircraft passenger insurance
  bảo hiểm hành khách máy bay
  Airline Passenger of the USA
  chức những hành khách hàng không Hoa Kỳ
  cargo and passenger ship
  tàu hành khách
  motor vehicle passenger insurance
  bảo hiểm hành khách xe hơi
  passenger accommodation
  thiết bị tiếp đãi hành khách
  passenger fare
  giá vé hành khách
  passenger insurance
  bảo hiểm hành khách
  passenger liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm hành khách
  passenger list
  danh sách hành khách (tàu, máy bay)
  passenger mile
  dặm hành khách
  passenger mile
  dặm khách (đoạn đường chở một hành khách đi qua một dặm Anh)
  passenger name record
  hồ sơ danh sách hành khách
  passenger service agent
  nhân viên hướng dẫn hành khách
  passenger service representative
  nhân viên phục vụ hành khách
  pseudo passenger name record
  giả bản ghi tên hành khách
  revenue passenger mile
  dặm hành khách có doanh thu
  stand-by passenger
  hành khách chờ chuyến bay
  stand-by passenger
  hành khách trên danh sách chờ đi (máy bay)
  transfer passenger
  hành khách quá cảnh, sang chuyến (máy bay)
  hành khách đi tàu, xe, máy bay

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  driver[[Thể_loại:Từ điển Oxford]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X