• Thông dụng

  Danh từ

  Người trước đây là thợ cả (phường hội)
  Chủ tịch danh dự (một công ty...)
  Người giỏi tột bậc; bậc thầy
  to be past master in (of) a subject
  là bậc thầy về môn gì

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X