• /ə´dept/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giỏi, người tinh thông, người thông thạo, người lão luyện (nghề hay vấn đề gì)
  an adept in philosophy
  một người tinh thông triết học
  (từ cổ,nghĩa cổ) nhà luyện đan thông thạo, nhà giả kim lão luyện

  Tính từ

  Giỏi, thạo, tinh thông, lão luyện
  to be adept in (at) one's trade
  thạo nghề

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khôn khéo
  tinh thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X