• /pi´kju:niəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tiền; tiền tài
  pecuniary aid
  sự giúp đỡ về tiền tài
  pecuniary difficulties
  khó khăn về tiền
  (pháp lý) phải nộp tiền (phạt)
  pecuniary penalty
  sự phạt tiền


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X