• /´piəridʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng quý tộc, hàng khanh tướng; giới quý tộc, giới khanh tướng
  elevate/raise to somebody to the peerage
  nâng ai lên hàng quí tộc (phong cho ai là huân tước)
  Danh sách quí tộc
  Chức tước, cấp bậc quí tộc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X