• (đổi hướng từ Detracting)
  /di'trækt/

  Thông dụng

  Động từ

  Lấy đi, khấu đi
  Làm giảm uy tín, làm giảm giá trị; chê bai, gièm pha, nói xấu
  to detract from someone's merit
  làm giảm công lao người nào

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gièm pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X