• /dis´pæridʒiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Làm mất uy tín, làm mất thể diện, làm mang tai mang tiếng, làm ô danh
  Gièm pha, chê bai; coi rẻ, xem thường, miệt thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X