• Thông dụng

  Danh từ

  Dầu bạc hà

  Y học

  dầu bạc hà

  Hóa học & vật liệu

  dầu bạc hà

  Giải thích EN: An essential oil with a strong aromatic odor and taste; used as a flavoring and as a source of menthol. Giải thích VN: Dầu tinh có mùi vị rất thơm sử dụng làm dầu thơm và làm nguồn tinh dầu bạc hà.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X