• /pə¸ræmbju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự đi dạo; sự đi đi lại lại
  Sự đi thanh tra (một vùng...)
  Sự đi vòng để qui định ranh giới

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X