• /stroul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi dạo, sự đi tản bộ
  to take a stroll; to go for a stroll
  đi dạo, đi tản bộ

  Nội động từ

  Đi dạo, đi tản bộ
  Đi biểu diễn ở các nơi, đi hát rong (gánh hát)
  a strolling company
  một gánh hát lưu động

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  run
  verb
  run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X