• /´æmbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi nước kiệu; nước kiệu
  Dáng đi nhẹ nhàng thong thả

  Nội động từ

  Đi nước kiệu
  Bước đi nhẹ nhàng thong thả

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X