• /pə:´diʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kiếp trầm luân, kiếp đoạ đày (xuống địa ngục)
  damned to perdition
  bị sa vào kiếp trầm luân
  Sự diệt vong, cái chết vĩnh viễn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X