• BrE & NAmE /du:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số phận bất hạnh, sự bạc phận
  Sự chết, sự diệt vong, sự tận số; sự sụp đổ
  (tôn giáo) sự phán quyết cuối cùng
  the day of doom; the crack of doom
  ngày phán quyết cuối cùng, ngày tận thế
  (sử học) quy chế, sắc luật, sắc lệnh
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự kết án, sự kết tội

  Ngoại động từ

  Kết án, kết tội
  ( (thường) động tính từ quá khứ) đoạ đày, bắt phải chịu (số kiếp khổ ải...)
  doomed to failure
  tất phải thất bại
  he knows he is doomed
  hắn biết là hắn sẽ bị kết tội; hắn biết là hắn phải chết; hắn biết là hắn đã đến ngày tận số
  (từ cổ,nghĩa cổ) ra lệnh, hạ lệnh
  to doom someone's death
  hạ lệnh xử tử ai

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X