• Kỹ thuật chung

    đo ánh nắng

    Giải thích EN: A sunshine recorder for which the sun furnishes the time scale. Giải thích VN: Máy ghi lại ánh nắng, qua đó mặt trời cấp cho thước đo thời gian.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X