• /'ɔptimizm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lạc quan; tính lạc quan
  I'm still full of optimism at any time
  Lúc nào tôi cũng vẫn lạc quan
  revolutionary optimism
  lạc quan cách mạng
  (triết học) chủ nghĩa lạc quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X