• Đo lường & điều khiển

  bộ mở của bằng quang điện

  Giải thích EN: A control system that uses a photoelectric cell as part of a device that opens and closes a power-driven door. Giải thích VN: Một hệ thống điều khiển sử dụng một tế bào quang điện như là một bộ phận của một thiết bị mở và đóng một cửa điện.

  Điện

  máy mở cửa quang điện

  Giải thích VN: Máy mở cửa dùng hệ thống điều khiển sự phát xạ quang điện.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X