• Đo lường & điều khiển

    bộ phát hiện lửa bằng quang điện

    Giải thích EN: A device that uses a photoelectric cell to detect when a fuel-consuming flame is extinguished in order to cut off the flow of fuel. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng một tế bào quang điện để phát hiện khi một ngọn lửa được dập nhằm khóa dòng chảy của nhiên liệu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X