• Toán & tin

  phương tiện vật lý

  Kỹ thuật chung

  môi trường vật lý
  Low Cost Fibre-Physical Medium Dependent (LCF-PMD)
  Sợi quang chi phí thấp-Phụ thuộc môi trường vật lý
  Pair Physical Medium Dependent (FDDI) (TP-PMD)
  Phụ thuộc môi trường vật lý của đôi dây xoắn (FDDI)
  Physical Medium Attachment (PMA)
  gắn với môi trường vật lý
  Physical Medium Dependent (FDDI) (PMD)
  Phụ thuộc môi trường vật lý (FDDI)
  Physical Medium Independent (Sublayer) (PMI)
  không phụ thuộc môi trường vật lý (lớp con)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X