• /ə'tætʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gắn, sự gán, sự buộc
  Lòng quyến luyến, sự gắn bó
  to entertain an attachment for someone
  gắn bó với ai, quyến luyến với ai
  (pháp lý) sự bắt (người); sự tịch biên, sự tịch thu (tài sản, hàng hoá)
  to lay an attachment on
  bắt giữ; tịch biên
  (kỹ thuật) đồ gá lắp, phụ tùng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đồ gá, thiết bị phụ, phụ tùng, sự nối

  Toán & tin

  cái kèm theo
  phần kèm theo
  văn bản đính kèm

  Giải thích VN: Ví dụ tệp tài liệu hay hình ảnh đính kèm vào thư điện tử.

  Xây dựng

  Cờu kiện liên kết
  cầu kiện liên kết

  Y học

  quyến luyến

  Kỹ thuật chung

  dây buộc
  đồ gá
  gắn liền
  phụ tùng
  buffing attachment
  phụ tùng đánh bóng
  cam-milling attachment
  phụ tùng phay cam
  changeable attachment
  phụ tùng thay thế
  close-up attachment
  phụ tùng chụp cận cảnh
  forged wing attachment
  phụ tùng cánh rèn
  milling machine attachment
  phụ tùng máy phay
  portrait attachment
  phụ tùng ảnh
  slide copying attachment
  phụ tùng sao chép phim dương
  taper-turning attachment
  phụ tùng máy tiện côn
  phụ kiện
  cable attachment
  phụ kiện lắp đặt
  sự kẹp
  sự nối chặt
  sự nối liền
  sự phối hợp
  thiết bị phụ
  integrated attachment
  thiết bị phù hợp nhất

  Kinh tế

  phụ kiện (kèm theo một đơn bảo hiểm, một vận đơn ...)
  phong tỏa tài sản (của người thiếu nợ)
  sai áp (hàng hóa, tài sản)
  sự bắt nợ
  tịch biên
  discharge of an attachment
  giải trừ tịch biên tài sản
  provisional attachment
  sự tịch biên tạm thời
  tịch thu
  provisional attachment
  sự tịch thu tài sản tạm thời
  vật phụ
  việc bắt giữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X