• /´pai¸bɔld/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ô bắc, vá, khoang, có đốm hai màu đậm, nhạt (ngựa, chó..)
  a piebald horse
  ngựa vá
  a piebald dog
  chó khoang
  (nghĩa bóng) gồm đủ giới, gồm đủ các hạng; lẫn lộn cả
  a piebald assembly
  một cuộc họp gồm đủ các giới
  a piebald crowd
  một đám đông đủ hạng người

  Danh từ

  Ngựa ô bắc, con vật có đốm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X