• BrE & NAmE /pɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước tiểu; sự đi tiểu
  go for/have a piss
  đi tiểu
  take the piss (out of somebody/something)
  (lấy ai/cái gì) ra làm trò cười

  Nội động từ

  Tiểu, đi tiểu; ( + oneself) vãi đái (làm mình bị ướt khi tiểu)
  piss oneself laughing
  cười vãi đái
  Phá bĩnh (hành động một cách ngu xuẩn, làm mất thì giờ)

  Ngoại động từ

  Đưa (nước) ra ngoài; đi tiểu
  Đưa (máu) ra cùng nước tiểu
  Làm (cái gì) một cách ngu xuẩn, làm mất thì giờ (ai)
  Chọc tức (ai)
  piss sb off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X