• Kỹ thuật chung

    gắn bằng nhựa

    Giải thích EN: Any process used to join plastics; usually involving heating, adhesives, pressure, solvents, or radio frequency. Giải thích VN: Một quy trình sử dụng để gắn nhựa; thường liên quan tới nhiệt, keo dính, áp lực, hay tần số radio.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X