• /'hi:tiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đốt nóng, sự đun nóng; sự làm nóng
  (kỹ thuật), (vật lý) sự nung; sự nóng lên
  electric heating
  sự nung điện
  collisional heating
  sự nóng lên do va chạm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự nung nóng, sự làm nóng, sự sấy, sự sưởi

  Xây dựng

  sự đun nóng
  automatic heating
  sự đun nóng tự động
  sự hâm nóng
  sự nung trước
  accommodating heating
  sự nung trước bổ trợ
  sưởi, nung (nóng)

  Kỹ thuật chung

  cấp nhiệt
  central heating boiler
  lò hơi cấp nhiệt trung tâm
  central heating plant
  thiết bị cấp nhiệt trung tâm
  central heating station
  trạm cấp nhiệt trung tâm
  central heating system
  hệ thống cấp nhiệt trung tâm
  centralized heating
  sự cấp nhiệt tập trung
  closed system (ofheating)
  hệ thống cấp nhiệt khép kín
  continuous heating
  sự cấp nhiệt liên tục
  dependent system of heating supply
  hệ thống cấp nhiệt phụ thuộc
  heating area
  điện tích cấp nhiệt
  heating cable
  cáp cấp nhiệt sưởi ấm
  heating capacity
  khả năng cấp nhiệt
  heating coil
  ống xoắn cấp nhiệt
  heating flue
  ống cấp nhiệt
  heating installation
  hệ thống cấp nhiệt
  heating line
  đường ống cấp nhiệt
  heating main
  ống chính cấp nhiệt
  heating pipe
  ống cấp nhiệt
  heating system
  hệ thống cấp nhiệt
  hot gas heating cycle
  chu trình cấp nhiệt bằng ga nóng
  indirect heating
  sự cấp nhiệt gián tiếp
  indirect heating system
  hệ thống cấp nhiệt gián tiếp
  local heating
  sự cấp nhiệt cục bộ
  overhead system of heating
  hệ thống cấp nhiệt từ trên cao
  pre heating
  cấp nhiệt trước
  steam heating boiler
  lò hơi cấp nhiệt
  thermoelectric heating
  làm lạnh cặp nhiệt điện
  under floor heating cable
  cáp cấp nhiệt đặt ở trong sàn
  lò sưởi
  chimney heating
  làm nóng lò sưởi
  heating conduit
  ống dẫn lò sưởi
  heating oil
  dầu đốt lò sưởi
  heating surface
  lò sưởi phẳng
  mounting level (ofheating radiator)
  chiều cao lắp ráp (của lò sưởi)
  single-phase connection scheme (ofheating installation)
  sơ đồ nối một pha (của hệ thống lò sưởi)
  nung nóng
  boiler heating surface
  mặt nung nóng của nồi hơi
  booster heating system
  hệ nung nóng bổ sung
  concurrent heating
  sự nung nóng đồng thời
  electric heating
  sự nung nóng bằng điện
  gamma heating
  sự nung nóng gama
  gamma ray heating
  sự nung nóng bằng tia gama
  heating capacity
  năng suất nung nóng
  heating curve
  đường cong nung nóng
  heating depth
  độ sâu nung nóng
  heating element
  bộ phận nung nóng
  heating element
  phần tử nung nóng
  heating furnace
  bộ nung nóng
  heating plant
  thiết bị nung nóng
  heating power
  công suất nung nóng
  heating surface
  bề mặt nung nóng
  heating surface
  mặt nung nóng
  heating surface tube
  ống bề mặt nung nóng
  heating temperature curve
  đường cong nhiệt độ nung nóng
  heating up
  sự nung nóng (thủy tinh)
  heating-up
  sự nung nóng
  heating-up curve
  đường cong nung nóng
  heating-up time
  thời gian nung nóng
  internal heating
  sự nung nóng bên trong
  microware heating
  nung nóng bằng vi sóng
  radiant panel heating
  bộ nung nóng bằng bức xạ
  rate of heating
  tốc độ nung nóng
  regenerative heating
  nung nóng hoàn nhiệt
  spontaneous heating
  sự nung nóng tự nhiên
  tyre heating
  nung nóng vành bánh xe
  wheel tyre heating
  nung nóng vành bánh xe
  sự đốt nóng
  cylinder heating
  sự đốt nóng xylanh
  sự đun
  sự gia nhiệt
  convection heating
  sự gia nhiệt đối lưu
  electric heating
  sự gia nhiệt bằng điện
  gamma heating
  sự gia nhiệt gama
  gamma ray heating
  sự gia nhiệt bằng tia gama
  storage heating
  sự gia nhiệt bể trữ
  sự làm nóng
  air heating
  sự làm nóng không khí
  spot heating
  sự làm nóng tại chỗ
  sự nung nóng
  concurrent heating
  sự nung nóng đồng thời
  electric heating
  sự nung nóng bằng điện
  gamma heating
  sự nung nóng gama
  gamma ray heating
  sự nung nóng bằng tia gama
  heating up
  sự nung nóng (thủy tinh)
  internal heating
  sự nung nóng bên trong
  spontaneous heating
  sự nung nóng tự nhiên
  sự nóng lên
  incremental heating
  sự nóng lên dần dần
  sự nung
  accommodating heating
  sự nung trước bổ trợ
  aerodynamic heating
  sự nung đốt động học
  concurrent heating
  sự nung nóng đồng thời
  dielectric heating
  sự nung điện môi
  direct heating
  sự nung trực tiếp
  eddy current heating
  sự nung bằng dòng Foucault
  eddy current heating
  sự nung điện môi
  electric heating
  sự nung nóng bằng điện
  electric heating-up
  sự nung bằng điện
  electronic heating
  sự nung điện
  electronic heating
  sự nung điện tử
  gamma heating
  sự nung nóng gama
  gamma ray heating
  sự nung nóng bằng tia gama
  heating up
  sự nung nóng (thủy tinh)
  heating-up
  sự nung nóng
  high-frequency heating
  sự nung bằng cao tần
  high-frequency heating
  sự nung bằng dòng Foucault
  high-frequency heating
  sự nung cao tần
  high-frequency heating
  sự nung điện môi
  high-frequency heating
  sự nung điện tử
  internal heating
  sự nung nóng bên trong
  joule heating
  sự nung thuần trở
  local heating
  sự nung cục bộ
  medium-frequency heating
  sự nung bằng trung tần
  ohmic heating
  sự nung thuần trở
  radiant heating
  sự nung bằng bức xạ
  resistance heating
  sự nung bằng điện trở
  spontaneous heating
  sự nung nóng tự nhiên
  sự phát nóng
  sự sấy
  sự sưởi
  accelerated hot-water heating
  sự sưởi nhanh bằng nước nóng
  air-heating
  sự sưởi không khí
  automatic heating
  sự sưởi ấm tự động
  background heating
  sự sưởi ấm cục bộ
  ceiling panel heating
  sự sưởi ấm qua panen trần
  central heating
  sự sưởi ấm tập trung
  central heating
  sự sưởi ấm trung tâm
  central heating
  sự sưởi trung tâm
  electric heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  electric heating
  sự sưởi bằng điện
  electric panel heating
  sự sưởi bằng điện kiểu panen
  electrical) heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  fan heating
  sự sưởi bằng quạt
  floor heating
  sự sưởi ấm sàn
  furnace heating
  sự sưởi ấm bằng lò
  gas heating
  sự sưởi ấm bằng hơi
  gas heating
  sự sưởi bằng khí đốt
  hot water heating
  sự sưởi ấm bằng nước nóng
  hot water heating
  sự sưởi bằng nước nóng
  individual heating
  sự sưởi ấm trong nhà
  intermittent heating
  sự sưởi ấm từng đợt
  local heating
  sự sưởi cục bộ
  low-pressure heating
  sự sưởi áp suất thấp
  process heating
  sự sưởi ấm công nghiệp
  regenerative heating
  sự sưởi ấm hoàn nhiệt
  regenerative heating
  sự sưởi ấm tái sinh
  room heating
  sự sưởi trong phòng
  screed heating
  sự sưởi ấm sàn
  space heating
  sự sưởi trong nhà
  steam heating
  sự sưởi bằng hơi nước
  stove heating
  sự sưởi bằng lò
  strip heating
  sự sưởi kiểu cánh
  thermal storage floor heating
  sự sưởi ấm sàn bằng trữ nhiệt
  underfloor heating
  sự sưởi ấm sàn
  warm air heating
  sự sưởi bằng không khí nóng
  sự sưởi ấm
  automatic heating
  sự sưởi ấm tự động
  background heating
  sự sưởi ấm cục bộ
  ceiling panel heating
  sự sưởi ấm qua panen trần
  central heating
  sự sưởi ấm tập trung
  central heating
  sự sưởi ấm trung tâm
  electric heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  electrical) heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  floor heating
  sự sưởi ấm sàn
  furnace heating
  sự sưởi ấm bằng lò
  gas heating
  sự sưởi ấm bằng hơi
  hot water heating
  sự sưởi ấm bằng nước nóng
  individual heating
  sự sưởi ấm trong nhà
  intermittent heating
  sự sưởi ấm từng đợt
  process heating
  sự sưởi ấm công nghiệp
  regenerative heating
  sự sưởi ấm hoàn nhiệt
  regenerative heating
  sự sưởi ấm tái sinh
  screed heating
  sự sưởi ấm sàn
  thermal storage floor heating
  sự sưởi ấm sàn bằng trữ nhiệt
  underfloor heating
  sự sưởi ấm sàn
  sự tăng nhiệt
  electric heating-up
  sự tăng nhiệt bằng điện
  sưởi
  accelerated hot-water heating
  sự sưởi nhanh bằng nước nóng
  accumulation electric-heating system
  hệ thống sưởi điện tích tụ
  aggregate heating surface
  bề mặt sưởi ấm tổng cộng
  air heating
  sưởi (ấm) không khí
  air heating apparatus
  thiết bị sưởi (ấm) không khí
  air-heating
  sự sưởi không khí
  automatic heating
  sự sưởi ấm tự động
  background heating
  sự sưởi ấm cục bộ
  booster heating system
  hệ sưởi tăng cường
  bottom pipe distribution heating system
  hệ thống sưởi kiểu ống phân phối dưới
  building with heating system
  nhà có sưởi
  building without heating system
  nhà không có hệ thống sưởi
  ceiling panel heating
  sự sưởi ấm qua panen trần
  central heating
  hệ thống sưởi trung tâm
  central heating
  sự sưởi ấm tập trung
  central heating
  sự sưởi ấm trung tâm
  central heating
  sự sưởi trung tâm
  central heating
  sưởi trung tâm
  central heating
  thiết bị sưởi trung tâm
  central heating plant
  trạm sưởi trung tâm
  central heating water heater
  bộ đun nước sưởi trung tâm
  chimney heating
  làm nóng lò sưởi
  closed-type heating system
  hệ thống sưởi kiểu kín
  combined heating system
  hệ thống sưởi ấm hỗn hợp
  comfort heating system
  hệ thống sưởi tiện nghi
  convection heating
  sưởi ấm bằng đối lưu
  crankcase heating
  sưởi cacte máy nén
  depot without heating system
  kho không có hệ thống sưởi
  district heating
  sưởi ấm khu vực
  domestic heating oil
  dầu sưởi dân dụng
  electric heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  electric heating
  sự sưởi bằng điện
  electric heating
  sưởi (bằng) điện
  electric heating blanket
  chăn sưởi ấm bằng điện
  electric heating cable
  đường cáp điện sưởi ấm
  electric heating device
  máy sưởi điện
  electric heating system
  hệ thống sưởi ấm bằng điện
  electric panel heating
  sự sưởi bằng điện kiểu panen
  electric panel heating
  thiết bị sưởi điện dạng bảng
  electric radiant convective heating system
  hệ thống sưởi điện bức xạ đối lưu
  electric radiant heating system
  hệ thống sưởi điện bức xạ
  electrical) heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  fan heating
  sự sưởi bằng quạt
  floor heating
  sự sưởi ấm sàn
  furnace heating
  sự sưởi ấm bằng lò
  gas heating
  sự sưởi ấm bằng hơi
  gas heating
  sự sưởi bằng khí đốt
  gas heating
  sưởi ấm bằng khí đốt
  gas heating
  sưởi bằng ga
  gas heating
  sưởi bằng khí
  gas heating system
  hệ thống dùng khí sưởi ấm
  gas-heating system
  hệ thống sưởi ga
  heating and hot water boiler
  nồi hơi nước nóng và sưởi ấm
  heating appliance
  dụng cụ sưởi
  heating appliance
  lò sưởi
  heating appliance
  thiết bị sưởi
  heating appliance
  thiết bị sưởi ấm
  heating belt
  băng sưởi
  heating blanket
  chăn sưởi
  heating blanket (hypothermia)
  chăn sưởi
  heating blowpipe
  lò đốt sưởi
  heating blowpipe
  ống dẫn khí sưởi ấm
  heating boiler house
  gian nồi hơi (sưởi)
  heating cable
  cáp cấp nhiệt sưởi ấm
  heating capacity
  khả năng sưởi ấm
  heating capacity
  năng suất sưởi
  heating chamber
  buồng sưởi
  heating circuit
  mạch sưởi ấm
  heating coil
  dàn ống xoắn sưởi (ấm)
  heating coil
  giàn ống xoắn sưởi (ẩm)
  heating coil
  giàn ống xoắn sưởi ấm
  heating conditions
  điểu kiện sưởi
  heating conduit
  ống dẫn lò sưởi
  heating control
  điều chỉnh (quá trình) sưởi
  heating effect
  hiệu ứng sưởi (ấm)
  heating electric cable
  đường cáp điện sưởi ấm
  heating furnace
  lò sưởi
  heating garment
  quần áo sưởi ấm
  heating grid
  dàn (ống xoắn) sưởi ấm
  heating grid
  giàn (ống xoắn) sưởi ấm
  heating heat pump
  máy bơm nhiệt để sưởi ấm
  heating init
  thiết bị sưởi
  heating jacket
  bọc sưởi
  heating load
  tải trọng sưởi
  heating medium
  môi trường sưởi ấm
  heating medium
  môi trường được sưởi
  heating oil
  dầu đốt lò sưởi
  heating operation
  vận hành sưởi ấm
  heating panel
  tấm sưởi
  heating period
  thời kỳ sưởi ấm
  heating power
  công suất sưởi
  heating requirements
  nhu cầu sưởi ấm
  heating season
  mùa sưởi ấm
  heating season
  thời kỳ sưởi ấm
  heating section
  khu vực sưởi ấm
  heating standpipe
  ống sưởi đứng
  heating surface
  bề mặt sưởi
  heating surface
  diện tích sưởi
  heating surface
  lò sưởi phẳng
  heating system
  hệ thống sưởi
  heating system
  hệ thống sưởi (phụ tùng)
  heating system
  hệ thống sưởi ấm
  heating system heater
  máy sưởi kiểu mạng lưới nhiệt
  heating tariff
  biểu giá điện sưởi ấm
  heating term
  mùa (được) sưởi ấm
  heating unit
  dụng cụ sưởi
  heating unit
  máy sưởi
  heating unit grouping
  sự ghép bộ máy sưởi
  heating zone
  vùng sưởi ấm
  Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)
  sưởi ấm, quạt gió và điều hòa
  hot gas heating cycle
  chu trình sưởi ấm bằng hơi nóng
  hot water heating
  sự sưởi ấm bằng nước nóng
  hot water heating
  sự sưởi bằng nước nóng
  hot water heating system
  hệ thống sưởi bằng nước nóng
  hot-air radiation heating system
  hệ thống sưởi tỏa không khí nóng
  independent local heating system
  hệ thống sưởi cục bộ độc lập
  individual heating
  sự sưởi ấm trong nhà
  infrared panel heating
  tấm sưởi hồng ngoại
  intermittent heating
  sự sưởi ấm từng đợt
  local heating
  sự sưởi cục bộ
  low-pressure heating
  sự sưởi áp suất thấp
  mechanical heating system
  hệ thống sưởi cơ khí
  mounting level (ofheating radiator)
  chiều cao lắp ráp (của lò sưởi)
  oilfired central heating system
  hệ thống sưởi trung tâm đốt dầu
  one-pipe heating system
  hệ thống sưởi kiểu một ống
  open expansion tank heating system
  hệ thống sưởi ấm mở
  overhead heating system
  hệ thống sưởi ấm trên
  overhead pipe distribution heating system
  hệ thống sưởi kiểu ống phân phối trên
  panel heating
  ván sưởi
  plural zone heating and cooling system
  hệ (thống) làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  plural zone heating and cooling system
  hệ thống làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  process heating
  sự sưởi ấm công nghiệp
  radiant heating
  sưởi bằng bức xạ
  radiation heating
  sưởi (bằng) bức xạ
  radiator heating capacity
  năng suất tỏa nhiệt (của thiết bị sưởi)
  refrigerating-heating plant
  hệ (thống) sưởi ấm và làm lạnh
  refrigerating-heating system
  hệ (thống) sưởi ấm và làm lạnh
  regenerative heating
  sự sưởi ấm hoàn nhiệt
  regenerative heating
  sự sưởi ấm tái sinh
  regenerative heating
  sưởi ấm tái sinh
  room heating
  sự sưởi trong phòng
  screed heating
  sự sưởi ấm sàn
  single pipe heating system
  hệ thống sưởi một ống
  single-duct heating system with closed loops
  hệ thống sưởi (kiểu) một ống có nhiều vòng kín
  single-phase connection scheme (ofheating installation)
  sơ đồ nối một pha (của hệ thống lò sưởi)
  small bore heating system
  hệ thống sưởi ống nhỏ
  Solar heating
  Sưởi nhiệt Mặt Trời
  solid fuel heating system
  hệ thống sưởi bằng nhiên liệu rắn
  space heating
  sự sưởi trong nhà
  space heating
  sưởi ấm không gian
  space heating
  sưởi khoảng không gian lớn
  space heating
  sưởi không gian lớn
  space heating appliance
  thiết bị sưởi trong nhà
  steam heating
  sự sưởi bằng hơi nước
  stove heating
  sự sưởi bằng lò
  strip heating
  sự sưởi kiểu cánh
  thermal stability of heating system
  độ ổn định nhiệt của hệ thống sưởi
  thermal stability of heating system
  sự ổn định nhiệt trong hệ thống sưởi
  thermal storage floor heating
  sự sưởi ấm sàn bằng trữ nhiệt
  thermodynamic heating system
  hệ số sưởi kiểu nhiệt động
  thermoelectric heating cooling system
  hệ (thống) làm lạnh-sưởi ấm nhiệt điện
  thermoelectric heating cooling system
  hệ thống làm lạnh-sưởi ấm nhiệt điện
  thermoelectric heating system
  hệ thống sưởi nhiệt điện
  underfloor heating
  sự sưởi ấm sàn
  underfloor heating
  sưởi ấm dưới nền nhà
  vertical stability of heating system
  độ ổn định (chiều) đứng của hệ thống sưởi
  wall heating panel
  panen sưởi trên tường
  warm air heating
  sự sưởi bằng không khí nóng
  warm air heating (system)
  hệ thống sưởi không khí ẩm
  water heating system
  hệ thống sưởi bằng nước nóng
  sưởi ấm
  aggregate heating surface
  bề mặt sưởi ấm tổng cộng
  air heating
  sưởi (ấm) không khí
  air heating apparatus
  thiết bị sưởi (ấm) không khí
  automatic heating
  sự sưởi ấm tự động
  background heating
  sự sưởi ấm cục bộ
  ceiling panel heating
  sự sưởi ấm qua panen trần
  central heating
  sự sưởi ấm tập trung
  central heating
  sự sưởi ấm trung tâm
  combined heating system
  hệ thống sưởi ấm hỗn hợp
  convection heating
  sưởi ấm bằng đối lưu
  district heating
  sưởi ấm khu vực
  electric heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  electric heating blanket
  chăn sưởi ấm bằng điện
  electric heating cable
  đường cáp điện sưởi ấm
  electric heating system
  hệ thống sưởi ấm bằng điện
  electrical) heating
  sự sưởi ấm bằng điện
  floor heating
  sự sưởi ấm sàn
  furnace heating
  sự sưởi ấm bằng lò
  gas heating
  sự sưởi ấm bằng hơi
  gas heating
  sưởi ấm bằng khí đốt
  gas heating system
  hệ thống dùng khí sưởi ấm
  heating and hot water boiler
  nồi hơi nước nóng và sưởi ấm
  heating appliance
  thiết bị sưởi ấm
  heating blowpipe
  ống dẫn khí sưởi ấm
  heating cable
  cáp cấp nhiệt sưởi ấm
  heating capacity
  khả năng sưởi ấm
  heating circuit
  mạch sưởi ấm
  heating coil
  dàn ống xoắn sưởi (ấm)
  heating coil
  giàn ống xoắn sưởi (ẩm)
  heating coil
  giàn ống xoắn sưởi ấm
  heating effect
  hiệu ứng sưởi (ấm)
  heating electric cable
  đường cáp điện sưởi ấm
  heating garment
  quần áo sưởi ấm
  heating grid
  dàn (ống xoắn) sưởi ấm
  heating grid
  giàn (ống xoắn) sưởi ấm
  heating heat pump
  máy bơm nhiệt để sưởi ấm
  heating medium
  môi trường sưởi ấm
  heating operation
  vận hành sưởi ấm
  heating period
  thời kỳ sưởi ấm
  heating requirements
  nhu cầu sưởi ấm
  heating season
  mùa sưởi ấm
  heating season
  thời kỳ sưởi ấm
  heating section
  khu vực sưởi ấm
  heating system
  hệ thống sưởi ấm
  heating tariff
  biểu giá điện sưởi ấm
  heating term
  mùa (được) sưởi ấm
  heating zone
  vùng sưởi ấm
  Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)
  sưởi ấm, quạt gió và điều hòa
  hot gas heating cycle
  chu trình sưởi ấm bằng hơi nóng
  hot water heating
  sự sưởi ấm bằng nước nóng
  individual heating
  sự sưởi ấm trong nhà
  intermittent heating
  sự sưởi ấm từng đợt
  open expansion tank heating system
  hệ thống sưởi ấm mở
  overhead heating system
  hệ thống sưởi ấm trên
  plural zone heating and cooling system
  hệ (thống) làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  plural zone heating and cooling system
  hệ thống làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  process heating
  sự sưởi ấm công nghiệp
  refrigerating-heating plant
  hệ (thống) sưởi ấm và làm lạnh
  refrigerating-heating system
  hệ (thống) sưởi ấm và làm lạnh
  regenerative heating
  sự sưởi ấm hoàn nhiệt
  regenerative heating
  sự sưởi ấm tái sinh
  regenerative heating
  sưởi ấm tái sinh
  screed heating
  sự sưởi ấm sàn
  space heating
  sưởi ấm không gian
  thermal storage floor heating
  sự sưởi ấm sàn bằng trữ nhiệt
  thermoelectric heating cooling system
  hệ (thống) làm lạnh-sưởi ấm nhiệt điện
  thermoelectric heating cooling system
  hệ thống làm lạnh-sưởi ấm nhiệt điện
  underfloor heating
  sự sưởi ấm sàn
  underfloor heating
  sưởi ấm dưới nền nhà
  tăng nhiệt
  aerodynamic heating
  tăng nhiệt khí động (lưc)
  dielectric heating
  tăng nhiệt điện môi
  electric heating-up
  sự tăng nhiệt bằng điện
  heating agent
  chất tăng nhiệt
  heating curve
  đường cong tăng nhiệt
  industrial heating boiler house
  gian nồi hơi tăng nhiệt sản xuất
  storage heating
  tăng nhiệt dự trữ

  Kinh tế

  sự đốt nóng
  heating of curd
  sự đốt nóng khối động
  reverse cycle heating
  sự đốt nóng thuận nghịch
  waste heating
  sự đốt nóng bằng khí tỏa ra
  sự hung nóng
  sự xử lý nhiệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X