• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  băng phẳng

  Giải thích EN: A flat structural member, as a lintel or flat band. Giải thích VN: Một thành phần cấu trúc phẳng như một lanh tô hoặc một dải phẳng.

  lanhtô, đố cửa

  Giải thích EN: A shallow molding having a flat face. Giải thích VN: Một dải trang trí nông có mặt trước phẳmg.

  thanh ốp

  Kỹ thuật chung

  đố cửa
  lanhtô cửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X