• Kỹ thuật chung

    định dạng nhựa phẳng

    Giải thích EN: A method of shaping large plastic parts using a blow-molding process in which the parts being molded do not sag. Giải thích VN: Một phương pháp dịnh dạng các bộ phận bằng nhựa lớn sao cho các bộ phận bằng nhựa này không bị biến dạng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X