• /¸plei´ækt/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Play-act
  (nghĩa bóng) giả dối, vờ vịt, "đóng kịch"

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X