• /´plei¸θiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ chơi (đồ vật); người bị kẻ khác coi như một vật giải trí, thú tiêu khiển (người)

  to be treated as a plaything
  bị coi như một đồ chơi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  tool

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X