• /ə´mju:zmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vui chơi; trò vui, trò giải trí, trò tiêu khiển
  to do something for amusement
  làm việc để giải trí
  place of amusement
  nơi vui chơi
  Sự làm cho thích thú, sự làm buồn cười; sự thích thú, sự buồn cười
  with a look of amusement
  với vẻ thích thú


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X