• /plu:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lông chim, lông vũ (trang trí, trang sức)
  Chùm (lông)
  Vật giống lông chim, vật nhẹ như lông chim; (động vật học) cấu tạo hình lông chim
  a plume of smoke
  chùm khói
  in borrowed plumes
  (nghĩa bóng) khoác bộ cánh đi mượn, sáo mượn lông công

  Ngoại động từ

  Trang sức bằng lông chim; giắt lông chim, giắt chùm lông chim (lên mũ...)
  Rỉa (lông) (chim...)
  Pth to plume oneself
  Khoác bộ cánh đi mượn
  Pth to plume oneself
  Khoe mẽ, tự đắc, vây vo với
  to plumeoneself on one's skill
  khoe tài, vây vo với cái tài


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X