• /kən,grætjuleit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chúc mừng, khen ngợi
  to congratulate someone on something
  mừng ai về việc gì
  to congratulate oneself on something
  tự mình lấy làm sung sướng (vui thích) về một việc gì, mừng cho mình về việc gì

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X