• Toán & tin

  điểm tới điểm

  Kỹ thuật chung

  điểm-điểm
  point to point protocol (PPP)
  giao thức liên kết điểm-điểm
  point-to-point communication
  sự truyền thông điểm-điểm
  point-to-point configuration
  cấu hình điểm điểm
  point-to-point connection
  kết nối điểm-điểm
  point-to-point connection
  liên kết điểm-điểm
  point-to-point system
  hệ thống điểm-điểm
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  giao thức liên kết điểm-điểm
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  Giao thức liên kết điểm-điểm-PPP
  wireless point-to-point bridge
  cầu nối điểm-điểm vô tuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X