• /ˈpoʊkər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài xì phé, bài poke (đánh cược về giá trị của những quân bài họ đang giữ)
  Que cời (lửa)
  Giùi khắc nung
  as stiff as a poker
  cứng như khúc gỗ, thẳng đuồn đuỗn
  by the holy poker !
  có quỷ thần chứng giám!

  Ngoại động từ

  Khắc nung (dấu vào gỗ)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X