• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  chất polyoxymetylen

  Giải thích EN: A polymer of formaldehyde with polar groups, having excellent mechanical and high-temperature properties. Giải thích VN: Polyme của chất fomanđêhyt có nhóm cực, có đặc tính cơ học và chịu nhiệt cao ưu việt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X