• /'pɔridʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cháo đặc (nhất là cháo yến mạch)
  to keep one's breath to cool one's porridge
  hãy khuyên lấy bản thân mình
  to do porridge
  bị ở tù, thi hành án

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cháo
  cháo kiều mạch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X