• /graut/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) vữa lỏng (để trát kẽ hở ở tường)

  Ngoại động từ

  Trát (kẽ hở ở tường) bằng vữa lỏng
  Ủi (đất) bằng mồm (lợn)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vữa lỏng

  Giải thích EN: 1. a thin, coarse mortar that is used to fill the spaces between tiles, rocks, or similar adjoining objects.a thin, coarse mortar that is used to fill the spaces between tiles, rocks, or similar adjoining objects. 2. a fine coat of plaster used to finish interior surfaces.a fine coat of plaster used to finish interior surfaces. Giải thích VN: 1. một dạng vữa thô được dùng để đỏ vào các khoảng trống giữa các viên ngói, đá, hay các tiếp giáp tương tự. 2. một lớp chất dẻo dùng để hoàn thiện các bề mặt bên trong.

  Xây dựng

  đúc khuôn

  Kỹ thuật chung

  làm nhẵn
  làm phẳng
  nước ximăng
  trát vữa
  vữa phun
  vữa xi măng
  cement sand grout
  vữa xi măng cát
  cement-sand grout pour injection
  vữa xi măng cát để tiêm (phụt)
  neat cement grout
  vữa xi măng đã khô cứng
  neat cement grout
  vữa xi măng thuần túy
  sand grout
  vữa xi măng cát mịn
  vữa ximăng
  cement grout filler
  vữa ximăng chèn mạch
  cement grout filler
  vữa ximăng trát khe
  grout in
  phun vữa ximăng (vào)

  Kinh tế

  bột chưa sàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X