• /breθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hơi thở, hơi
  to take a deep breath
  hít một hơi dài
  to hold (catch) one's breath
  nín hơi, nín thở
  to lose one's breath
  hết hơi
  to recover one's breath
  lấy lại hơi
  to take breath
  nghỉ lấy hơi
  out of breath
  hết hơi, đứt hơi
  all in a breath; all in the same breath
  một hơi, một mạch
  Cơn gió nhẹ; làn hương thoảng
  there wasn't a breath of air
  chẳng có tí gió nào
  Tiếng thì thào

  Cấu trúc từ

  breath of life
  điều cần thiết, điều bắt buộc
  to speak under one's breath
  nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào
  to take one's breath away
  làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
  to waste one's breath
  hoài hơi, phí lời
  to draw one's first/last breath
  chào đời/qua đời
  to be out of breath
  thở dốc, thở hổn hển
  One's last/dying/breath
  Hơi thở cuối cùng
  to save one's breath
  khỏi phí lời, khỏi nói những điều vô bổ
  you can save your breath: he never listens to anyone in the world
  anh khỏi phải phí lời: hắn chẳng bao giờ nghe ai trên đời này cả
  with bated breath
  náo nức, hồi hộp

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  khổ nhịp
  chiều rộng
  khẩu độ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chiều rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X