• Kỹ thuật chung

    máy chụp positron

    Giải thích EN: An instrument that detects positrons emitted by short-lived radioisotopes used as tracers in the human body. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để phát hiện positron phát ra bởi đồng vị phóng xạ ngắn sử dụng như là một máy tâm đồ trên cơ thể người.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X