• /´rɔiəlti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đặc quyền đặc lợi của nhà vua
  Đặc quyền (khai thác mỏ..) do nhà vua ban
  ( (thường) số nhiều) người trong hoàng tộc; hoàng thân
  Hoàng gia
  Hoàng gia, hoàng tộc
  a shop patronized by royalty
  một cửa hàng do hoàng tộc bảo trợ
  Tiền bản quyền tác giả; tiền nhuận bút; tiền bản quyền phát minh (tiền phải trả để được sử dụng phát minh của người nào)
  (sử học) tiền thuê mỏ (trả cho chủ đất)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuế khoáng nghiệp
  base royalty
  thuế khoáng nghiệp cơ bản
  cash substitute royalty
  thuế khoáng nghiệp đền bù
  fixed royalty
  thuế khoáng nghiệp cố định
  gross royalty
  thuế khoáng nghiệp toàn bộ
  net royalty
  thuế khoáng nghiệp thực
  overriding royalty
  thuế khoáng nghiệp trái luật
  sliding scale royalty
  thuế khoáng nghiệp lũy giảm
  variable royalty
  thuế khoáng nghiệp biến đổi

  Kinh tế

  tiền bản quyền
  royalty trust
  tín thác tiền bản quyền tài sản
  tiền bản quyền phát minh
  tiền nhuận bút
  tiền sử dụng bằng sáng chế
  tiền thuê mỏ
  oil royalty
  tiền thuê mỏ dầu
  royalty trust
  tín thác tiền thuê mỏ
  tiền thuê mỏ (mà người khai thác phải trả cho chủ mỏ)
  tiền tô

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X