• /´li:də/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lãnh tụ, người lãnh đạo, người chỉ huy, người hướng dẫn, người chỉ đạo
  Leader of the House
  đại diện của chính phủ tại nghị viện
  Luật sư chính (trong một vụ kiện)
  Bài báo chính, bài xã luận lớn
  Con ngựa đầu đàn, con ngựa dẫn đầu trong cỗ ngựa (buộc vào xe)
  (ngành in) hàng dấu chấm (để dẫn người đọc sang cột hoặc trang khác)
  (ngành mỏ) mạch nhánh (dẫn đến mạch mỏ chính)
  Mầm chính (nhú lên mạnh nhất ở cành, ở thân cây)
  (giải phẫu) dây gân
  (rađiô) tin quan trọng nhất (trong bản tin cuối cùng)
  (điện học) vật dẫn; dây dẫn
  (âm nhạc) nhạc trưởng; người điều khiển dàn nhạc, người điều khiển ban đồng ca; người lãnh xướng
  (thương nghiệp) hàng bán rẻ để quảng cáo

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Băng dẫn, dây dẫn, vật dẫn, bánh xe dẫn động,vít me, vít dẫn động

  Hóa học & vật liệu

  vít dẫn

  Toán & tin

  chỉ huy
  dấu dẫn trang
  phần đầu băng

  Vật lý

  băng dẫn
  cấu dẫn động

  Xây dựng

  đường (vẽ) dẫn
  đường đưa ra
  đường gióng
  đương gióng ra
  ống máng xuống

  Điện

  cáp dẫn chính
  tiên đạo (sét)

  Kỹ thuật chung

  ngòi
  người chỉ huy
  người đứng đầu
  người lãnh đạo
  dấu dẫn dòng
  đoạn băng trắng

  Giải thích EN: An unrecorded strip at the beginning or end of a reel of tape or film that permits handling without damaging the recorded material..

  Giải thích VN: Một dải băng không được ghi ở đầu hay cuối của một cuộn băng hay phim cho phép sử dụng mà không làm hư hại phần vật liệu ghi.

  lãnh đạo
  leader character
  nhân vật lãnh đạo
  mồi
  ống dẫn hướng
  ống xả nước
  leader pipe
  ống xả nước mưa
  rain leader
  ống xả nước mưa
  rainwater leader
  ống xả nước mưa
  ống thoát nước

  Kinh tế

  cổ phiếu dẫn đầu
  hàng ăn khách
  hàng bán quảng cáo
  hàng lãnh đạo
  hãng lãnh đạo
  hãng dẫn đầu
  hàng dẫn đầu (thị trường)
  hàng đầu

  Giải thích VN: 1 Chứng khoán hay các nhóm chứng khoán ở tuyến đầu trong một thị trường đang vọt lên hay rớt xuống. Tiêu biểu là các chứng khoán tuyến đầu được các tổ chức mua hay bán thật mạnh vì họ muốn chứng tỏ vai trò lãnh đạo của họ trong thị trường thuộc ngành của họ. 2 Sản phẩm có nhiều cổ phần trong nhiều thị trường.

  market leader
  công ty hàng đầu trong thị trường
  hàng dễ lôi cuốn khách
  hàng rẻ lôi cuốn khách
  người đi đầu
  nhà dẫn đạo
  thủ lãnh
  thủ lĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X