• Cơ khí & công trình

  công suất đơn vị

  Kỹ thuật chung

  mật độ năng lượng
  mật độ công suất
  beam power density
  mật độ công suất chùm
  interference power density
  mật độ công suất giao thoa
  interference power density
  mật độ công suất nhiễu
  power density diagram
  đồ thị mật độ công suất
  power density with respect to temperature
  mật độ công suất (tương) ứng với nhiệt độ
  spectral power density of noise
  mật độ công suất phổ của tiếng ồn
  thermal noise power density
  mật độ công suất tiếng ồn nhiệt

  Xây dựng

  công suất đơn vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X