• /´presipis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vách đứng (núi đá, vấn đề..)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mối đứt

  Kỹ thuật chung

  đường đứt
  vách đứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X