• /ledʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gờ, rìa (tường, cửa...)
  Đá ngầm
  (ngành mỏ) mạch quặng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Gờ, rìa, đá ngầm, mạch quặng

  Cơ khí & công trình

  gióng
  gióng (ngang)

  Xây dựng

  bờ hào
  thanh giảm chấn

  Kỹ thuật chung

  chỗ lồi
  đá ngầm
  đậu rót
  dãy
  đoạn chìa
  lớp
  giá đỡ
  gờ ngăn

  Giải thích EN: 1. an elevated molding or edge.an elevated molding or edge.2. a narrow shelf that protrudes from the side of a vertical building or structure.a narrow shelf that protrudes from the side of a vertical building or structure.

  Giải thích VN: 1. một rìa hay đường gờ được nâng lên. 2. một giá hẹp nhô ra từ mặt bên của một kiến trúc hay công trình thẳng đứng. 3. xem LEDGER.

  gờ
  mái đua
  mái hắt
  mạch quặng
  ledge mater
  chất chèn mạch quặng
  ledge mater
  chất nhét mạch quặng
  ledge wall
  vách mạch quặng
  mạch
  ledge mater
  chất chèn mạch quặng
  ledge mater
  chất nhét mạch quặng
  ledge wall
  vách mạch quặng
  rock ledge
  mạch đá
  phần nhô ra
  rìa
  thân quặng
  thanh
  thanh nẹp

  Giải thích EN: A horizontal timber across the back of a batten door or on a framed or braced door.

  Giải thích VN: Một thanh ngang chạy dọc theo sống của một thanh gỗ giữ ván cửa hoặc trên khung cửa ra vào.

  tầng
  vỉa

  Địa chất

  mạch (quặng), thân quặng, vỉa quặng, mẫu lõi khoan, mấu đá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bar , bench , berm , bracket , console , edge , jut , mantle , offset , path , projection , reef , ridge , rim , route , sill , step , strip , tier , track , trail , walk , way , layer , lode , platform , ridge (of rocks) , shelf , stratum , vein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X