• /klif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vách đá (nhô ra biển)
  cliff hanger
  (từ lóng) câu chuyện hấp dẫn được kể từng phần trên một đài phát thanh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mỏm đá
  sườn dốc đứng
  vách đá
  cliff shoreline
  bờ biển vách đá
  shore cliff
  vách đá nhô ra biển
  vách đứng
  abandoned cliff
  vách đứng bỏ
  ancient cliff
  vách đứng cổ
  chalk cliff
  vách đứng đá vôi
  cliff face
  mặt vách đứng
  cliff glacier
  sông băng vách đứng
  cross cliff
  vách đứng cắt ngang
  fault cliff
  vách đứng đứt gãy
  plunging cliff
  vách đứng chúc đầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bluff , crag , escarpment , face , precipice , rock face , rocky height , scar , scarp , steep rock , wall , cleve , hill , hillside , ledge , pl. palisades (line of boldcliffs) , rock , slope

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X