• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  bộ lọc trước

  Giải thích EN: A filter used in the preliminary phase of a filtering process to remove large solids from a liquid before it is put through a separator-filter. Giải thích VN: Một bộ lọc dùng trước quá trình lọc để loại các vật cưngs lớn trước khi một chất lỏng được cho vào quy trình lọc tách.

  second order prefilter
  bộ lọc trước cấp hai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X