• /pri:´poutənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cường mạnh, rất hùng mạnh; có quyền hơn, mạnh hơn
  (sinh vật học) trội, có ưu thế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X