• /prɪˈdɒmənənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhiều khả năng, chiếm ưu thế hơn
  Dễ nhận thấy nhất, trội hơn hẳn, nổi bật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X