• /prɪˈveɪlɪŋ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đang thịnh hành, phổ biến khắp, rất thông dụng (đồ vật..); thường thổi trong một khu vực (gió)
  prevailing fashion
  mốt đang thịnh hành

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự chiếm ưu thế
  sự thịnh hành
  thịnh hành
  prevailing wind direction
  hướng gió thịnh hành

  Kỹ thuật chung

  có ưu thế

  Kinh tế

  phổ biến (trong không gian hay thời gian) hiện thời
  thường thấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X