• /´la:dʒli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở mức độ lớn
  achievement is largely due to...
  thành tích phần lớn là do...
  Phong phú
  Hào phóng
  Trên quy mô lớn; rộng rãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X